Vážená Klientka, vážený Klient

Pri našej vzájomnej komunikácii mailom, prostredníctvom tejto stránky alebo SMS sa môže stať, že mi budete poskytovať Vaše osobné údaje. Napr. pri objednaní  poukážky, platbe masáže na faktúru alebo registrácii pokiaľ táto bude existovať. Prácu s Vašimi osobnými údajmi upravuje zákon  č. 122/2013 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z tohto dôvodu firma KulAnt, s. r. o. ako poskytovateľ a prevádzkovateľ privátnej masáže, má vypracovaný bezpečnostný projekt v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.  Cieľom tohto opatrenia a zákonného nariadenia je, že Vaše osobné údaje sú spracovávané ako dôverné.