Čl. 1

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia:

Prevádkovateľ

 1. KulAnt, s. r. o.
 2. Športová 13, Špačince 919 51
 3. IČO: 50 189 051

Miesto prevádzky:

 1. Privátny masér – miesto poskytovanej služby je na adrese zvolenej zákazníkom (ďalej len

„zariadenie“ „prevádzka“ alebo „miesto poskytovanej služby“).

 1. Zameranie činnosti v mieste podnikania: Masážne služby

Čl. 2

Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služie

Všeobecne:

Služby masáže sú poskytované ručnými technikami kde klient leží alebo sedí na lehátku alebo sedí na stoličke. Služba je poskytovaná u zákazníka v mieste jeho bydliska, sídla spoločnosti alebo na adrese na ktorú si zákazník službu objednal. V mieste poskytovania služby musí ísť podľa možnosti o samostatnú miestnosť alebo priestor v obývanom, zariadenom priestore kde má zákazník a poskytovateľ zabezpečené súkromie, intimitu, príjemné a zdravotne bezpečné prostredie. V zariadení poskytovanej služby sa musí nachádzať  plnohodnotné a funkčné sociálne zariadenie s dodávkou pitnej a TÚV, umývadlo a WC. Priestor musí byť určený na bývanie alebo podnikateľské účely.

Pri masáži môžu byť použité pomocné látky ako sú masážne oleje alebo emulzie, 100% silice, telové púdre a pomôcky (napr. podložky a pod.).

Druh a spôsob poskytovania služieb:

Pri privátnej masáži sú poskytované neinvazívne služby starostlivosti o ľudské telo kategórie „C“ podľa katalógu služieb spracovaného RÚVZ Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave – pracovisko so špecializáciou odbornej činnosti pre problematiku zariadení starostlivosti o ľudské telo, verejne dostupného ku dňu 08.04.2016.

Služby ktoré nie sú popísané v dostupnom katalógu služieb ku dňu 08.04.2016 sú popísané v tomto prevádzkovom poriadku v súlade s dostupnými poznatkami.

V prevádzke sú poskytované nasledovné služby:

Masáž športová a relaxačná.

Definícia a stručná charakteristika:

Športová masáž

Masážna starostlivosť o pokožku, podkožie, svalstvo a pohybovo podporný aparát tela so zameraním na ich uvoľnenie, správny tonus a celkovú relaxáciu. Ide o celotelovú alebo lokalizovanú masáž kože, podkožia a mäkkých tkanív pohybového a podporného ústrojenstva s použitím masážnych emulzií, olejov a krémov.

 

Relaxačná masáž

Je jemnejšia ako športová a slúži na odbúranie stresu, migrén a únavy s použitím napr. relaxačných olejov.

Breussova masáž

je veľmi upokojujúca a príjemná masáž, ktorá sa odporúča najmä pri   ťažkostiach s chrbticou. Uvoľňuje napnuté svalstvo a nervové korene, pomáha pri regenerácii platničiek a uvoľňuje blokády v kĺboch. Je veľmi vhodná ako prevencia či príprava na napravovanie chrbtice práve vďaka uvoľňujúcim účinkom. Súčasťou masáže je zábal z ľubovníkového oleja. Breussova masáž je vhodná rovnako pre dospelých ako aj pre deti.

Kontraindikácie:

ICHS, kardiálna insuficiencia (po infarkte myokardu, u dekompenzovanej ICHS, myokarditíd a kardiomyopatií, ťažších arytmií a chlopňových vád), kardiostimulátor, hypertenzia, glaukóm, všetky krvácavé a horúčkové stavy, tehotenstvo (pokiaľ sa nejedná o špeciálnu šetrnú masáž určenú pre gravidné) a dojčenie, infekčné a zápalové kožné choroby, solárna dermatitída, varixy, príznaky zápalov žíl a trombóz, vredy predkolenia, hypertyreóza, opuchy a nádory kože, podkožia, orgánov a lymfatických uzlín; čerstvé poúrazové a pooperačné stavy, veľké alebo ťažkosti spôsobujúce žlčové/obličkové kamene; u silových masáží ťažšia osteoporóza, totálne endoprotézy; zápaly veľkých kĺbov; po požití alkoholu; opatrnosť je nevyhnutná u alergikov (v súvislosti s používaním masážnych ingrediencií), diabetes, epilepsie a dysmenorhoe.

Masáž reflexná a akupresúrna

Vykonáva sa pôsobením tlaku na jednotlivé reflexné body tzv. receptory na chodidle, uchu, dlani či na iných častiach tela. Tieto body sú prepojené s rôznymi časťami ľudského tela vrátane vnútorných orgánov. Prostredníctvom komunikácie s klientom je možné určiť, ktorá časť tela je v poriadku a ktorá si naopak vyžaduje liečbu. Reflexná masáž však nie je iba diagnostickou metódou, ale segmentálnymi technikami stimuluje fungovanie vnútorných orgánov a harmonizuje celé telo prepojením vegetatívno-senzitívneho a motorického systému.

Je bezpečná pre všetky vekové skupiny. Povzbudením činnosti niektorých orgánov prostredníctvom reflexných bodov môže prísť k subjektívne nepríjemným reakciám, ktoré však odznejú (nevoľnosť, bolestivosť v chorom orgáne a pod.)

Kontraindikácie: otvorené rany, vyrážky, pleseň alebo iné príznaky infekcie či zápalu. Nie je vhodná pri cukrovke, kŕčových žilách ani počas tehotenstva.

Masáž lymfodrenážna (“lymfatická masáž“), anticelulitídna lymfodrenáž

Celková alebo lokálna masážna praktika zohľadňujúca anatomicko-fyziologické znalosti o lymfatickom systéme a cielená na odtok lymfy.

Manuálna lymfodrenáž – neprístrojová, okrem vyššie uvedených efektov sa u lymfodrenážnych masáží zdôrazňuje odstraňovanie opuchov, spriechodnenie lymfatických ciest a celková relaxácia a detoxikácie. Celková lymfodrenážna masáž sa zameriava na celé telo a lokálna len na určité partie tela napr. horné končatiny, dolné končatiny alebo tvár, atď..

Anticelulitídna lymfodrenáž  je na zmiernenie alebo zastavenie lipohypertrofie tzv. celulitídy, čo je neodtečenie lymfy z medzibunkového priestoru spod povrchu kože – epidermis, z dôvodu zväčšenia tukových buniek a tým útlaku lymfatických ciev kde bielkovinová zložka sfibrotizuje a vytvorí nerovnosti, hrbolčeky, podobajúce sa pomarančovej kôre.

Kontraindikácie:

Absolútne:

Neliečené alebo nedoliečené rakovinové ochorenie, akútne infekcie, horúčkovité stavy, Eryzipel (tzv. ruža), ochorenia ľadvín a pečene, glaukom (zelený očný zákal), srdcové zlyhávanie, patologické tehotenstvo, neošetrené kožné ochorenie, nejasné bolesti brucha.

Relatívne:

Priedušková astma, hypertenzia, bolestivá alebo silná menštruácia, obličková, pečeňová                  alebo srdcová nedostatočnosť, ochorenia štítnej žľazy.

Pre všetky uvedené masáže:

Potreba dohľadu zdravotníckeho pracovníka. Nie.

Potreba lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby: V odôvodnených prípadoch.

Požiadavka na spôsobilosť osoby poskytujúceho službu: podľa § 22 vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z.

 

Čl. 3

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov

 • Pracovník prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti je:
 1. zdravotne a odborne spôsobilý. Je držiteľom platného zdravotného preukazu a osvedčenia na vykonávanie služby. Oba doklady má vždy pri sebe. V prípade osvedčenia môže ísť o jeho kópiu.
 2. vybavený vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, uterákom, mydlom a ďalšími potrebnými toaletnými potrebami. Pred poskytnutím služby si zamestnanec umyje ruky pod tečúcou vodou s použitím mydla.
 • Pracovník má k dispozícii vždy čisté pracovné oblečenie do ktorého sa prezlečie u zákazníka pred poskytnutím služby a do civilného oblečenia sa prezlečie po skončení poskytnutia služby.
 • Pomôcky na čistenie svojho zariadenia a pracovných pomôcok si nosí zamestnanec so sebou.
 • Miestnosť v ktorej sa poskytuje služba je vybavená kúrením, oknom pre možnosť vetrania alebo vzduchotechnikou pre zabezpečenie klimatického komfortu.
 • Osvetlenie miestnosti v ktorej sa poskytuje služba je zabezpečené priamo, denným osvetlením alebo nepriamo, umelým osvetlením.
 • Pracovník zariadenia pri poskytovaní služieb používa také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia1) nielen svojho ale i zákazníka.

Zákazník je vždy pred poskytnutím služby vyzvaný / dotazovaný pracovníkom oboznámiť ho o svojom zdravotnom stave resp. iných obmedzeniach ktoré by mohli byť kontraindikáciou alebo prekážkou pre poskytnutie služby.

 • Pri poskytovaní služby poskytuje čistú bielizeň a uteráky samotný zákazník pre svoju osobnú potrebu. Tiež môže byť použitá jednorázová bielizeň ktorá je vždy po použití likvidovaná u zákazníka alebo ju odnáša zamestnanec v uzatvorenom obale v ktorom ju zlikviduje do odpadu.
 • Pri každom zákazníkovi sa používajú čisté pracovné nástroje a pomôcky.
 • Používané a predávané kozmetické a masážne prípravky sú zo strany distribútora dokladované príslušnými platnými certifikátmi.
 • Počas poskytovania služby z dôvodu zvýšenia bezpečnosti ochrany zdravia zákazníka zamestnanec nenosí na rukách šperky, hodinky ani ozdobné predmety.
 • Zamestnanec, ktorý trpí akútnou respiračnou, kožnou alebo črevnou chorobou nesmie poskytovať službu.
 • Zamestnanec ktorý má zranenie na ruke ktorým by mohol preniesť na zákazníka svoj biologický materiál, napr. krv z rany, musí mať postihnuté miesto náležite ošetrené a zabezpečené tak, aby nemohol preniesť svoj biologický materiál na zákazníka. Ak takéto zabezpečenie rany nie je možné urobiť, zamestnanec nesmie poskytovať službu.
 • Zamestnanec nosí so sebou zdravotnícku sadu pre prípad ošetrenia drobných poranení.

Čl. 4

Návod na použitie prístrojov

Pri poskytovaní služby sa nepoužívajú prístroje.

Čl. 5

Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov

Pri poskytovaní služby sa nepoužívajú prístroje.

Čl.6

Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov

 • Pracovné nástroje, pomôcky a prístroje sú po každom zákazníkovi dôkladne mechanicky očistené jednorázovou vlhčenou utierkou, ak je to aplikovateľné tak umyté teplou vodou s prídavkom saponátu (napr. Jar, Pur a pod.), osušené jednorázovou suchou utierkou a vydezinfikované vhodným dezinfekčným prostriedkom (napr. Betadine, Sanytol a pod.). Pri dezinfekčných prípravkoch je aplikovaný postup uvedený v návode na použitie prípravku.
 • Pracovné nástroje znečistené biologickým materiálom sa pred čistením dezinfikujú prípravkom so širokým spektrom účinnosti (napr. Betadine).

Čl. 7

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia

Nie je aplikované.

Čl. 8

Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

 • Pri poskytovaní služby poskytuje čistú bielizeň a uteráky samotný zákazník pre svoju osobnú potrebu. Tiež môže byť použitá jednorázová bielizeň ktorá je vždy po použití likvidovaná.
 • Jednorázové podložky, utierky či obrúsky sú po použití bezprostredne zlikvidované do odpadu a vždy použité nové pre každého nového zákazníka.

 

Čl. 9

Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania prevádzky

 

Nie je aplikované.

 

Čl. 10

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

 

 • Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka sa likviduje priamo u zákazníka alebo sa odnáša a likviduje sa mimo jeho priestoru.

Čl. 11

Všeobecné ustanovenia

 • Prevádzkový poriadok musí mať pracovník so sebou.
 • Prevádzkový poriadok je priebežne aktualizovaný podľa potreby.
 • Za dodržiavanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.

Prevádzkový poriadok vypracoval Ing. Peter Považan dňa 01.05.2016

_________________

KulAnt, s. r. o.

Peter Považan

konateľ

 

[1]) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole

prenosných ochorení