Privátny masér Peter Považan

Milá Klientka, milý Klient,

Poskytujem služby privátneho, súkromného maséra. Túto službu Vám poskytujem v súkromí a intimite Vášho domova. Som si plne vedomý akej dôvery sa mi od Vás dostáva. Preto plná diskrétnosť o všetkých skutočnostiach a našom vzťahu je zaručená.

Základom pre získanie a udržanie si Vašej dôvery je dodržiavanie tohto etického kódexu:

  1. Mojim záujmom bude vždy Vaše zdravie, ľudská dôstojnosť a Vaše práva.
  2. Počas trvania nášho vzťahu a aj po jeho prípadnom skončení sa zaväzujem dodržiavať diskrétnosť o všetkom čo som sa o Vás a počas návštevy dozvedel a počas návštevy Vášho súkromia videl.
  3. So všetkými informáciami získanými u Vás alebo prostredníctvom našej komunikácie, vrátane elektronickej a telefonickej, budem narábať ako s vysoko dôvernými.
  4. Počas vzťahu s Vami budem dbať na profesionálny odstup.

Peter Považan