dokladNie som platca DPH a všetky ceny sú konečné. Podľa zákona č. 289/2008 Z. z., §8 bod 5 Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zverejňujem i vzor pokladničného dokladu ktorý Vám po poskytnutí služby pri platení v hotovosti vystavím. V prípade, že nezaplatíte v hotovosti môžem Vám vystaviť faktúru. Platobné karty žiaľ v tomto čase neprijímam.