Službu privátny masér poskytuje firma:

KulAnt, s. r. o.
Športová 13
Špačince 919 51
IČO: 50 189 051
DIČ: 2120211324

IČ DPH: SK2120211324

Zastúpená: Peter Považan

Registrácia: Obchodný register  okresného súdu v Trnave, Oddiel Sro, vložka č.: 37213/T

 0902 163 227