voucher_masazPre svojich blízkych, priateľov alebo obchodných partnerov či zamestnancov môžete zakúpiť poukážky vo Vami zvolenej hodnote.

Podmienky sú nasledovné:

  1. Pošlite mi mailom požiadavku na kúpu poukážky
  2. V maili uveďte o akú hodnotu poukážky máte záujem a Vaše kompletné meno a adresu, resp. iniciály firmy, pokiaľ poukážku kupujete na repre účely
  3. Ak chcete môžete uviesť meno obdarovaného ak chcete, aby bolo uvedené na poukážke
  4. Ak chcete, môžete uviesť aj text ktorý by ste chceli pre obdarovaného uviesť na poukážke
  5. Následne Vám vystavím a pošlem daňový doklad – faktúru na menovitú hodnotu poukážky
  6. Po zaplatení faktúry (po pripísaní prostriedkov na účet) alebo zaplatení v hotovosti do pokladne si odsúhlasíme obsah textu na poukážke pokiaľ je táto venovaná konkrétnej osobe
  7. Následne Vám pošlem poukážku mailom
  8. Po vytlačení možno poukážku použiť. Čo je potrebné?

8.1 Dohodnúť si termín a miesto masáže

8.2 Oznámiť číslo poukážky

8.3 Na masáž priniesť poukážku

8.4 Hodnotu poukážky možno čerpať i  čiastkovo. Vyčerpaná hodnota bude poznačená do poukážky

  1. Po použití poukážky, túto zaevidujem do svojho zoznamu ako uplatnenú