Obrázok16Vo svete existuje viac ako 100 druhov masáží. Majú svoju históriu vzniku a vývoja a boli a sú súčasťou kultúr národov.

Masáž alebo masírovanie je súčasť tzv. mechanoterapie, sústavy hmatov, ktorými sa mechanicky, dotykom rúk maséra, dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Jej cieľom je zvýšenie funkčnej výkonnosti, odstránenie únavy alebo liečenie.

Slovo masáž pochádza z francúzskeho slova „massage“ a to pravdepodobne z arabského „masa“ (dotknúť sa, ohmatať alebo manipulovať) alebo z latinského „massa“ – (masa, cesto). Starší význam tohto slova môže byť ešte z hebrejčiny „me-sakj „  (pomazanie olejom). Staroveká gréčtina používala pre masáž slovo „anatripsis“ a latinčina „frictio“ (trenie).

Najstaršie písomné zmienky o klasickej masáži, zapísané na Erbesovom papyruse, sú z Egypta asi 5000 rokov pred n. l. a už starí Egypťania používali masáž ako súčasť liečby.

Grécko je krajina, kde sa asi najskôr začala masáž používať pri športe a tiež  na tráviace ťažkosti. Grécky lekár Asklepiades z Bitýnie (cca 124 – 56 pred n. l.) odporúčal masáž, diétu, cvičenie a kúpele pre udržanie zdravia a liečenie.Obrázok15

Hippokrates  písal aj o účinkoch masáže a podľa neho by mali byť lekári znalí v mnohých umeniach, ale aj v masírovaní. Rimania sa naučili masáž od Grékov. Rímsky lekár Celzius popísal do detailov trenie a jeho účinky a doporučoval masáž ako úľavu pri bolestiach hlavy, zatiaľ čo Rímsky lekár Galénos (129 – 199 n. l.) napísal, že ,,všetky svalové vlákna by mali byť preťahované v každom smere,,. Galénos, ktorý bol lekárom v škole gladiátorov, je považovaný za praotca športovej  masáže. On zaviedol, že masáž bola súčasťou zápasu gladiátorov pred, a po zápase. Pred zápasom na povzbudenie a uvoľnenie, pre dosiahnutie výkonnosti, a po zápase na regeneráciu a liečenie.
Ďalší kto písal o masáži bol Perzský lekár Avicenna (980-1037), ktorý bol ovplyvnený lekárom Galénosom, ktorý opísal rozličné spôsoby trenia.

Obrázok20A čo napr. história masáže v Ázii? Už archeologické nálezy v Číne potvrdili, že masáže boli praktikované už pred  3000 rokov dozadu. Vnútorná kniha Žltého cisára, prvý komplexný lekársky text, vyhotovený niekedy v  27. storočí pred n. l. opisuje liečbu s použitím bylín, akupunktúry a masáže. „Tuina“, čo znamená  tlačenie, stláčanie, pramenilo z obľúbenej ľudovej masáže Anmo ktorá sa zachovala dodnes. Jej korene siahajú k dynastii Shang (začínajúcej v roku 1700 pred n. l.) a znova sa objavuje v rokoch 1368 až 1644 n. l.. Do Japonska sa ranná forma masáže z Číny, známa ako Anma, dostala cez budhizmus v  6. storočí n. l..
Roku 1500 pred n. l. sa v Indii tvoria základy Ajurvédskej medicíny, ktoré sa zmieňujú o masáži, olejoch na bylinkách. Indická masáž hlavy alebo champissage (chamti znamená šampón) je po tisíc rokov súčasťou rodinnej starostlivosti na podporu zdravých vlasov. Hieroglyfy nájdené v egyptských hrobkách datované k roku 2300 pred n. l. zobrazujú lekárov, ktorí svojimi dlaňami trú ruky a nohy.Obrázok21

A ďalej trochu z Európy.

Aj keď masáž má hlbokú históriu aj v Európe od nejakého obdobia až do 15. storočia sú zmienky o nej sporadické. V roku 1813 stanovil Peter Henrik Ling švédsky systém pohybu, hoci terminológiu švédskej masáže predstavil až neskôr Holanďan Johann Mezger, no zakladateľom prvej masérskej školy  v Štokholme v roku 1813 bol práve Švéd Peer Henrik Ling. Od 19. storočia sa začalo nové obdobie masáže. Otcom novodobej masáže je profesor Zabludovsky. Na Slovensku sa najviac zaslúžil o rozvoj masáže a jej techník Dr. Ján Jánošdeák, ktorý vyučoval  masáž na FTVŠ v Bratislave.

Samostatná športová masáž vznikla vo Švédsku a Fínsku a ktorú si na olympijských hrách v Paríži v roku 1900 osvojili športovci z USA. Títo prepracovali metodiku športovej masáže a po olympijských hrách vo Švédsku v roku 1912 ju prevzali i športovci v Európe

Viete o tom milá Klientka, milý Klient, že i Vy sami ste sám sebe niekedy masérom? Čo urobíte keď si udriete o niečo nejakú časť svojho tela? Priložíte si na postihnuté miesto ruku a pošúchate ho ňou. Tým sa automaticky prenášaním vzruchov v nervovej sústave pocit bolesti zmierni a odznie i napr. opuch ak tam nejaký vznikol. I toto dokazuje, že pôsobením tlaku a trenia dokáže masáž pozitívne pôsobiť na telo a jeho časti.

Každá kultúra má svoje vlastné tradície masáže, ktoré sa pohybujú  medzi pôžitkom, ľudovým využitím a profesionálnou terapiou. Masáž by nemala byť praktizovaná samostatne ale mala by byť súčasťou zdravého životného štýlu pestovania nielen tela ale i ducha.